Koszyk pusty (0)
  517-381-146, 792-723-320       kontakt@spinemedica.pl       Radziecka 19, Nowy Sącz        face
 

Regulamin

REGULAMIN
GABINETU FIZJOTERAPII

 

§1

 • Gabinet fizjoterapii Spine Medica specjalistyczne leczenie bólu kręgosłupa i stawów Krystian Strojny(dalej: „Fizjoterapeuta”, „Gabinet”) jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.
 • Fizjoterapeuta wykonuje swoją działalność przy ul. Jana Długosza 22/1/3, 33-300 Nowy Sącz.
 • Fizjoterapeuta posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o nr 000000214603 z dnia 08.10.2019 r.

§2

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej http://www.spinemedica.pl/ oraz jest dostępny do wglądu w Gabinecie.
 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3

 • Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii.
 • Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.
 • Gabinet może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.

§4

 • Rezerwacji wizyty można dokonać:
 • telefonicznie, pod nr tel.: 517381146;
 • w siedzibie Fizjoterapeuty;
 • mailowo, pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • internetowo, na stronie internetowej Gabinetu: http://www.spinemedica.pl/index.php;
 • internetowo, poprzez portal znanylekarz.pl: https://www.znanylekarz.pl/krystian-strojny/fizjoterapeuta/nowy-sacz?fbclid=IwAR1umO0P2H3svsyJEvJL4Y3apDLYcgM-UVvTLRI9gg3xAH4JFDTvYGeiWkA.
 • Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wizyty lub jej odwołania, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzień wcześniej.
 • Odwołania wizyty można dokonać nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem.
 • Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu.
 • Nie stawienie się na wizytę bez jej wcześniejszego odwołania skutkuje pobraniem opłaty
  w wysokości 100% ceny zabiegu.

§5

 • Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
 • Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
 • Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
 • Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  • Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty;
  • uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta.

§6

 • Fizjoterapeuta prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.
 • Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta.
 • Fizjoterapeuta prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

§7

 • W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu;
  • świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach;
  • uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania;
  • pełnej dyskrecji jego osoby;
  • pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu;
  • wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 • W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
  • poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii;
  • poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii;
  • przestrzegania zasad higieny osobistej;
  • przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty.
 • Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Fizjoterapeuty.

§8

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Fizjoterapeuta zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 • Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.

 

 

 

Magister fizjoterapii, specjalista terapii manualnej Krystian Strojny

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Nowym Sączu na kierunku Fizjoterapia. Prace w zawodzie rozpocząłem zaraz po studiach dlatego też na swoim koncie posiadam już kilkuset wyleczonych pacjentów z problemami bólu kręgosłupa oraz stawów obwodowych. W swojej praktyce wykorzystuję techniki terapii manualnej polegające na mobilizacji oraz manipulacji stawów, techniki neurodynamiczne poprawiające mobilność układu nerwowego oraz techniki rozluźniające tkanki miękkie jak masaż tkanek głębokich czy terapia punktów spustowych. Swoją wiedzę stale poszerzam biorąc udział w rozmaitych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach branżowych. Prywatnie pasjonat dobrego filmu oraz gry w piłkę nożną.

 

 

 

spinezdjecie2

 

 

Magister fizjoterapii, specjalista terapii manualnej Michał Musiał

 

Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej w Nowym Sączu oraz Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Regularnie uczęszczam na kursy, które poszerzają moją wiedzę oraz umiejętności. W gabinecie pracuję technikami terapii manualnej, które polegają na mobilizacji oraz manipulacji stawów. Posiadam także szkolenia z zakresu terapii nerwowo-mięśniowej, masażu tkanek głębokich, suchego igłowania czy metody PNF. W swojej praktyce zawodowej często trafiają do mnie pacjenci z bólami kręgosłupa oraz bólami stawów obwodowych, pacjenci po przebytych urazach jak i operacjach. Swój czas poza gabinetem poświęcam głównie na podróże górskie, aktywność fizyczną i dobrą muzykę.

 

 

Spine Medica- mgr Krystian Strojny - specjalistyczne leczenie bólu kręgosłupa i stawów. Projekt www.smart-owl.pl